Scheiding

Legal

Ik help je bij alle facetten van jouw scheiding. Het maakt daarbij niet uit of het om een formele scheiding gaat of dat je als samenwonenden uit elkaar gaat, dat het de kinderen betreft, de alimentatie of de verdeling, er zijn altijd zaken waarover je wel advies nodig hebt. Het einde van een relatie is al moeilijk genoeg en levert nu eenmaal vragen op, al was het maar vanuit de onzekerheid van het toekomstperspectief.

Mediation

Als (gespecialiseerd) familiemediator ben ik in staat om jou en jouw partner snel en efficiënt door jullie scheiding te begeleiden en dat tegen een absoluut redelijk tarief waarover vooraf duidelijk afspraken worden gemaakt. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Met scheidingsbemiddeling via mediation creëer je houvast voor de toekomst

Als jij en jouw partner besluiten om de relatie te beëindigen is er soms weinig ruimte om nog goed met elkaar te kunnen overleggen. Dat overleg is nog belangrijker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Het is mijn taak om te helpen om hierin rust te vinden, lichtpuntjes te zien, perspectief te bieden en uiteindelijk te komen tot goede afspraken die door beide partners worden gedragen. Het resultaat moet dus zijn dat er afspraken worden gemaakt waar beide partners achter staan en die houvast geven in de toekomst. 

Vanzelfsprekend staat bij jullie het belang van de kinderen voorop en daarom gaat er speciale aandacht uit naar het maken van het ouderschapsplan. Je blijft immers ouder en het is jullie gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de kinderen om dit ouderschap optimaal vorm te geven zodat de kinderen zo min mogelijk hinder ervaren van de scheiding.

Te regelen zaken bij een scheiding

• Berekenen van de kinder- en/of partneralimentatie
• Opstellen van het ouderschapsplan
• Vermogensverdeling (boedelscheiding)
• Opstellen van het scheidingsconvenant
• Inschrijven van de scheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand
• Later periodiek 'onderhoud' door het evalueren en updaten van het ouderschapsplan.

Het verzoek tot echtscheiding (of ontbinding geregistreerd partnerschap) wordt bij de rechtbank ingediend door Maas Advocatuur & Mediation. Jullie hoeven dus niet zelf op zoek naar een advocaat want ik zorg ervoor dat jullie gemeenschappelijk scheidingsverzoek van het begin tot het eind wordt geregeld.

Omgangsregeling en corona

De coronasituatie heeft ten aanzien van de uitvoering van de zorg- en contactregeling misschien al voor jullie tot de nodige veranderingen geleid. Door het noodgedwongen thuiswerken en beperkingen in jullie mogelijkheid om de kinderen buitenshuis op te vangen kan de omgangsregeling onder druk komen te staan. Daar biedt mediation uitstekende oplossingsmogelijkheden voor. Bovendien kan een noodzakelijke aanpassing van de omgangsregeling ook zijn effect hebben op de hoogte van de kinderalimentatie.

Alimentatie en corona

De coronasituatie heeft voor wat betreft de hoogte van de kinder- en partneralimentatie wellicht ook al voor jullie tot de nodige problemen geleid. Door het verminderen of zelfs geheel wegvallen van arbeidsinkomsten is die alimentatie vaak niet meer op te brengen. Zolang die alimentatie formeel verschuldigd blijft kan dat voor beide partijen nogal wat risico's opleveren. Ga daarover dan vooral met elkaar in gesprek. Mediation biedt daar uitstekende oplossingsmogelijkheden voor.

Second opinion

Ook indien jij al bezig bent met een scheiding kan ik jou helpen in het kader van een second opinion. Zelfs als iets door jouw mediator of adviseur als 'zonneklaar' wordt aangeprezen kun je nog met onzekerheid en twijfel blijven zitten. Laat mij die twijfel met een second opinion weghalen.

Ouderschapsplan evaluatie

Samen jullie afspraken opnieuw optimaliseren voor de toekomst

Een ouderschapsplan heeft geen eeuwigheidswaarde. Simpel gezegd, wat gold voor een kind toen het nog in de luiers lag geldt niet meer als het als puber tegen zijn eindexamen zit. Een ouderschapsplan zal op termijn dus ook niet meer voldoen aan de situatie van dat moment. Daarnaast kunnen er ook wijzigingen ontstaan in inkomen of bijzondere lasten. Ook kan tussentijds het recht zijn veranderd want ook dat is voortdurend in ontwikkeling. In dergelijke gevallen is een evaluatie van het ouderschapsplan zinvol en misschien dus ook het aanpassen van het plan aan de nieuwe situatie.

Overigens hoeft een later gewijzigd ouderschapsplan niet meer door de rechtbank goedgekeurd te worden.