Kosten

Internetscheiding

Het totaal tarief voor een internetscheiding bedraagt € 850,- incl. btw en advocaatkosten maar excl. griffierecht (kosten rechtbank).

Vaste prijsafspraak

Bij een scheidingsmediation wordt uitgegaan van gemiddeld drie tot vier gesprekken bij mij op kantoor. Afhankelijk van de bijkomende werkzaamheden zoals verslaglegging, berekeningen en opstellen overeenkomsten, kan ik met jullie een vaste prijs afspreken die ligt tussen de € 750,- en € 950,- per persoon incl. btw en advocaatkosten maar excl. griffierecht.

Uurtarief mediation (arbeid en/of scheiding)

Het mediation uurtarief in familiezaken bedraagt per persoon € 90,- incl. btw. In arbeidszaken is het uurtarief € 150,- excl. btw.        Het te declareren uurtarief is altijd ‘all-in’ en wordt dus niet belast met verdere opslagen zoals kantoorkosten.

Door te belasten kosten

Het kan voorkomen dat ook derden kosten in rekening brengen voor de behandeling van de zaak. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om griffierechten, uittreksels en deurwaarderskosten. Die kosten worden vanzelfsprekend doorbelast.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Nederland kent een systeem van 'gesubsidieerde rechtsbijstand'. Voor diegenen die mediationkosten niet zelf kunnen betalen  bestaat de mogelijkheid om subsidie op de kosten te krijgen. Ik zal dit altijd als een van de eerste onderwerpen bij een gesprek aan de orde stellen en onderzoeken. Als je daar recht op hebt dan betaal je slechts een eigen bijdrage en ontvang je van de overheid ook nog eens een zeer hoge korting op het verschuldigde griffierecht. Dit kan betekenen dat de totale scheidingskosten slechts € 98,50 per persoon bedragen.
Meer informatie hierover vind je op de website van de Raad voor Rechtsbijstand
Daar vind je ook direct de grenzen voor het inkomen en vermogen.

Beroepsaansprakelijkheid

Het risico van beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AIG Europe Ltd. tot maximaal 500.000 euro per gebeurtenis.

Kantoorlocatie