Arbeidsrecht

Legal

Samen de best mogelijke afspraken maken voor de toekomst

Dat begint dus al bij de eerste arbeidsovereenkomst. Ik kan die voor jou checken op de juridische juistheid en met jou nagaan of er alternatieven zijn. Een verlengingsovereenkomst checken is vaak nog belangrijker, zeker als daar ineens een relatie- of concurrentiebeding in wordt opgenomen.

Een arbeidsconflict kan zomaar, bijna uit het niets, ontstaan. Het kan dus ook allerlei oorzaken hebben zoals een andere manier van werken, een andere manager of andere collega’s. Als er één soort van problemen is dat in de kiem moet worden gesmoord dan zijn het wel arbeidsgeschillen. Het is zaak om dan niet alleen te overleggen over de vraag hoe de werkzaamheden in het vervolg zullen worden uitgevoerd, maar vooral ook over de vraag wat partijen van elkaar mogen gaan verwachten. Dit soort gesprekken zijn vaak erg moeilijk. Ik kan daarbij helpen en zie mijn taak dan niet alleen in het werken naar een oplossing voor het moment maar vooral naar een duurzame oplossing.

Met mijn arbeidsrechtelijke expertise kan ik jou op alle terreinen van het arbeidsrecht maar in het bijzonder in het ontslagrecht uitstekend adviseren en jou zelfs bijstaan in procedures bij de kantonsector van de rechtbank.

Helaas is niet alles te repareren en leidt overleg toch vaak tot een exit. Ook dan blijft mediation zinvol en nuttig voor het overleg omtrent de beëindigingsovereenkomst. Zo'n overeenkomst is immers veel meer dan het alleen maar afspreken van een transitievergoeding.

Mediation

Arbeidsmediation vereist niet alleen de vaardigheden van een mediator maar vooral ook een gedegen kennis van het arbeidsrecht. Een arbeidsmediator moet immers niet alleen begrijpen waar een probleem over gaat, maar het ook vooral kunnen plaatsen tegen de juridisch relevante achtergrond. Met die basis vindt arbeidsmediation plaats onder leiding van mijn volstrekte onafhankelijkheid en in de neutrale omgeving van mijn eigen kantoor.

Vaak vindt arbeidsmediation plaats op initiatief van de werkgever, al dan niet aangestuurd door een bedrijfsarts vooral als die ook een oplossing zoekt voor een werknemer die zich heeft ziek gemeld vanwege een arbeidsconflict. De zgn. STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten is normstellend geworden voor veel organisaties. De mediation wordt dan in de regel door de werkgever betaald. Hiervoor gelden zeer redelijke tarieven en het is zelfs mogelijk om een fixed price af te spreken. In alle gevallen geldt: jij krijgt waar voor jouw geld én een absoluut onafhankelijke mediator.